Dinozaury Zawadzkie

Grupa oldbojów w tenisie stołowym zawiązała się w 1994r. Przez prawie 13 lat zajęcia odbywały się w Sali Technikum Hutniczego, raz w tygodniu w niedzielę.
Założycielami tej grupy byli Tadeusz Rabicki, Piotr Szaton, Marian Pudo oraz Erwin Kałuża, do których w dalszych latach stopniowo dołączali inni członkowie.
Do roku 2007 grupa korzystała z sali Technikum Hutniczego. Ze względu na zmiany jakie zaszły, nie było już możliwości odbywania treningów na w/w sali, co skłoniło członków sekcji aby zwrócić się z prośbą do ówczesnego dyrektora MOKSiR-u a obecnie GOSiT, o wyrażenie zgody na nieodpłatne korzystanie z holu głównego hali sportowej. Od roku 2008 grupa OLDBOY ćwiczy w obiekcie GOSIT, a jej działalność określa regulamin uzgodniony pomiędzy stronami. Obecnie sekcja liczy 10 osób.
Więcej informacji uzyskać można pod nr. tel. 774616521