UKS Technodrew

Uczniowski Klub Sportowy Technodrew Zawadzkie powstał z inicjatywy rodziców, uczennic i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Zawadzkie. Komitet założycielski w składzie Wilczyński Jan, Żyłka Joanna, Kalinowski Łukasz złożyli wniosek wraz ze Statutem Klubu do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich o rejestrację klubu. Dnia 12.11.2010r. została wydana decyzja przez Starostę Powiatu o wpisanie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej – Uczniowski Klub Sportowy Technodrew Zawadzkie. Został wybrany Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna. Członkiem wspierającym Klubu została Firma Technodrew Zawadzkie, od której Klub przejął nazwę. Właściciele firmy bardzo pomagają finansowo w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Zawadzkie.

Klub został zgłoszony do rozgrywek w kategorii kadetek, organizowanych przez Opolski Związek Piłki Siatkowej. W sezonie 2010/2011 kadetki zajęły 9 miejsce w rozgrywkach a w sezonie 2011/2012 – 5 miejsce. Klub liczy 42 członków, w tym 28 dziewcząt uprawiających piłkę siatkową ze szkół Kielczy, Żędowic i Zawadzkiego. Kadrę zawodniczą stanowią dziewczęta w wieku 13-19 lat.

Klub korzysta nieodpłatnie z obiektów sportowych Liceum Ogólnokształcącego i Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, za co z góry dziękuję. Mecze rozgrywa w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki.